VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Tørring Kloakseparering

Baggrund for projektet  De eksisterende kloakker i Tørring er gamle, og i mange tilfælde ledes regn- og spildevand til samme ledning. Systemet er i dag indrettet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, og når denne mængde overskrides, sker der overløb til Gudenåen. Separatkloakeringen gennemføres for at forbedre kloaksystemets miljøpåvirkning af Gudenåen. Ydermere vil […]

Tømningsordning/statsafgifter – Årsafregning

Årsafregning for 2023 samt aconto for 2024 I maj måned 2024 udsendes årsafregning for 2023 og aconto 2024 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand. Betalingsfrist er 3. juni 2024. Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned. Er du tilmeldt e-Boks, vil du modtage årsafregning i e-Boks. Er […]

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2023 og aconto for perioden 1/1 2024 – 30/6 2024.

Betalingsfristen er 1. marts 2024. Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank) Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk) Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil […]

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet efter det voldsomme vejr først på uge 1. En del pumpestationer har været ude af drift i forbindelse med det voldsomme vejr. Det er nu lykkedes at få gang i alle pumper igen, men der forestår fortsat et stykke arbejde med at få rengjort pumpeledninger som er tilstoppet grundet sandindtrængning og tilse […]

Hvornår tømmes min tank i 2024

Tømning af septiktank i 2024.   Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for din adresse her.   Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag – fredag mellem 8.00 og 12.00 eller via mail to@fksslamson.dk.

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet efter det voldsomme vejr først på ugen. Der er stadig pumpestationer på Bjørnsknude der er ude af drift, og der står forsat vand på terræn. Pumpestationer der er sat ud af drift, kan ikke opstartes før overfladevandet er fjernet, da dette fortsat vil løbe til det etablerede spildevandssystem grundet fejltilkoblinger/dræn og utætheder. […]

Driftsforstyrrelser-Bjørnsknudeområdet

På grund af det voldsomme vejr er der pt. driftsproblemer i Bjørnsknudeområdet. Grundet den megen nedbør står grundvandet højt hvorved overfladevand ikke kan bortledes på naturlig vis. Overflade- og drænvand søger dermed andre veje blandt andet ind i vores systemer, der alene er beregnet for afledning af spildevand. Dette kan medføre problemer med bortledning af […]

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os