VIGTIG INFORMATION – Ved reducering af el-forbruget i Danmark, skal du være forberedt. Læs mere her…

VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Om os

Om Os Vi har viljen til at tænke nyt og levere den bedste service og kvalitet til dig som forbruger. På hjemmesiden prøver vi at være så informativ som muligt på både takster, driftforstyrrelser og andet nyttigt info.   Du kan komme tættere på Hedensted Spildevand og læse meget mere om os og vores spildevandsanlæg…  LÆS […]

Hedensted Nord

HEDENSTED NORD – KLOAKSEPARERING VED ANEMONEVEJ M.FL. Separering af en fælleskloakeret del af byen, der har overløb til Torup Bæk Opdateret 02.12.2022 Hedensted Spildevand skal i gang med separatkloakering af 1. del af de områder, der er omfattet af tillæg 45 til spildevandsplanen. Del 1 omfatter Anemonevej, Syrenvej, Irisvej, Bellisvej, Birke Allé, Hyben Allé, Horsensvej […]

Hedensted – Præstelunden mfl Separatkloakering

Præstelunden, Præstemarken og Præstemarksvej Opdateret 17.11.2022 Projektets afslutning Separering af kloakken på Præstemarken, Præstegårdsvej og Præstelunden er nu udført og der er lagt ny asfalt de steder vi har haft gravet op. Alle afspærringer er fjernet og der er igen adgang for kørende på alle vejene og for gående og cyklister på stierne forbi det […]

Flemming – Hornborg

Separatkloakering Baggrund for projektet Kloakkerne i Flemming og Hornborg er gamle og slidte. Regn- og spildevand ledes i samme ledning, systemet er lavet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Hulbæk Mose og Møllebækken. Hvad skal ske Regnvand og spildevand skal skilles, […]

Uldum – Kloakseparering

Uldum – Kloakseparering Seneste opdatering 18.04.2023 Projektet i Uldum er i gang med etape 3 af i alt 5 etaper, og forløber fortsat planmæssigt. Der er sendt nyhedsbrev ud i e-Boks til alle ejendomme i Uldum den 13. april 2023. Nyhedsbrevet kan også læses her på siden, se nedenfor. Vi har ændret lidt på etapeplanen […]

Øster Snede – Højmarksvej

Seneste opdatering 03.07.2023 PROJEKTAFSLUTNING Hedensted Spildevand, Hedensted Kommune og Løsning Fjernvarme er nu helt færdige med at separere kloakken, lave nyt fortov og udrulle fjernvarme i Højmarksvej og vores fælles udførende entreprenør, Arkil, har afleveret og afsluttet projektet på tilfredsstillende vis.   Hvad skal ske nu? Hedensted Spildevand færdigmelder nu separeringen af kloakken til Hedensted […]

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os