VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Tilslutningstilladelse

Tilslutning af spildevand til offentlig kloak kræver tilladelse fra Hedensted Kommune, tilladelsen skal derfor ikke søges hos Hedensted Spildevand, men ved Hedensted Kommune.


Såfremt der er spørgsmål vedrørende afledning (præcisering) af spildevand fra virksomheden, er du altid velkommen til at kontakte Hedensted Kommune.


Priser og takster for tilslutning af spildevand fremgår af takstbladet.

Hvis du har spørgsmål, der vedrører drift af kloak og rensning af spildevand er du velkommen til at kontakte Hedensted Spildevand.


Hedensted Kommune 
Takster for tilslutning af spildevand 
Kontakt os

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os