Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet efter det voldsomme vejr først på uge 1.


En del pumpestationer har været ude af drift i forbindelse med det voldsomme vejr. Det er nu lykkedes at få gang i alle pumper igen, men der forestår fortsat et stykke arbejde med at få rengjort pumpeledninger som er tilstoppet grundet sandindtrængning og tilse om pumperne har taget skade i forbindelse med driftsstoppet mv.


Det er fortsat vigtigt, at den enkelte lodsejer på egen grund tilser sit eget kloaksystem for fejl og mangler herunder evt. fejlkoblinger/ og utætheder.


Opleves der driftsproblemer kan der rettes henvendelse til selskabet indenfor arbejdstiden på tlf. 76749209 og udenfor arbejdstiden på døgnvagten tlf. 70205766.


Opstår der uventede problemstillinger i forbindelse med opstarten vil vi informere igen herom.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER