VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet

Driftsforstyrrelser i Bjørnsknudeområdet/Juelsmindeområdet efter det voldsomme vejr først på ugen.

Der er stadig pumpestationer på Bjørnsknude der er ude af drift, og der står forsat vand på terræn.


Pumpestationer der er sat ud af drift, kan ikke opstartes før overfladevandet er fjernet, da dette fortsat vil løbe til det etablerede spildevandssystem grundet fejltilkoblinger/dræn og utætheder.


Når overfladevandet er væk, vil vi kunne genoptage den normale pumpedrift ved at indkoble pumperne én for én. Det må dog forventes, at der skal foretages rengøring af ledningsnet samt pumpestationer, hvorfor genopstarten vil strække sig over en længere periode.


Det er fortsat vigtigt, at den enkelte lodsejer på egen grund tilser sit eget kloaksystem for fejl og mangler herunder evt. fejlkoblinger/ og utætheder.


Vi vil informere yderligere når vi har mere viden om forholdene.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os