VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Persondata

Hedensted Spildevand lever op til kravene i databeskyttelsesforordningen (“Persondataloven”), der finder anvendelse fra den 25. maj 2018. Persondataloven sætter rammerne for, hvordan både offentlige myndigheder og private virksomheder mv. skal håndtere personoplysninger, og hvornår og hvordan personoplysninger skal behandles.


I dokumentet Persondatapolitik – Forbrugere kan du se, hvilke oplysninger vi behandler og med hvilket formål, samt kontakt information for henvendelser vedr. vores behandling af persondata. Evt. ændringer hertil vil blive tilrettet i dokumentet.


I dokumentet Persondatapolitik – Rekruttering kan du læse mere om vores politikker for hvordan Hedensted Spildevand håndterer persondata ifb. opslåede stillinger på hjemmesiden.


Hvis du ønsker at vide mere om Databeskyttelsesforordningen generelt, kan du læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os