VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Flemming – Hornborg

Separatkloakering

Baggrund for projektet

Kloakkerne i Flemming og Hornborg er gamle og slidte. Regn- og spildevand ledes i samme ledning, systemet er lavet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Hulbæk Mose og Møllebækken.

Hvad skal ske

Regnvand og spildevand skal skilles, så det kan sikres, at der ikke sker udledning af fortyndet spildevand til naturen. Hedensted Spildevand skal udskifte ledninger i jorden fra en ledning til at ledninger og etablere til regnvandsbassiner, hvis formålet er at forsinke udledning af regnvandet, således at det ledes langsomt ud i vandløbene.

 

I forbindelse med arbejdet vil der blive etableret at nye stik til din grund – et til regnvand og et til spildevand. Der sættes en ny skelbrønd på spildevandsstikket. I Hornborg samles nuværende afledning af både regnvand og spildevand op i det nye regnvandsstik, og du skal få en autoriseret kloakmester til at koble spildevandet til den nye skelbrønd.

 

Flemming samles din nuværende afledning af både regnvand og spildevand op i det nye spildevandsstik, og du skal få en autoriseret kloakmester til at koble spildevandet til den nye skelbrønd. 

Hvornår kommer vi?

Hedensted Spildevand har indgået kontrakt med entreprenørfirmaet VAM om udførelse af anlægsarbejdet.

 

VAM er begyndt arbejdet fra pumpestationen ved Møllebækken og arbejder om mod Flemming, og forventer at afslutte separeringen i Flemming sidst på 2024. Du vil som borger derefter få ½ år til at få separeret kloakken på din egen grund. Når alle lodsejere i Flemming har fået adskilt regnvand og spildevand inde på egen grund, vil regnvandsbassinet syd – øst for Flemming, som det sidste blive etableret.

Fremdriftsplan for kloak i Flemming

Omkring august 2023 forventes arbejdet i selve Flemming påbegyndt. Entreprenøren forventer at arbejde med 2 hold – af vedhæftede kort fremgaar, hvilken rækkefølge arbejdet forventes udført i.

 

Hvad kommer arbejdet til at betyde for hverdagen:

Udskiftning af de gamle ledninger betyder desværre, at der vil forekomme støv, støj og møg i området. Der vil kun være tale om midlertidige gener, når der graves på den vej, man bor på.

 

Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, og ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

 

Der bliver lagt yderligere information op, efterhånden som arbejdet skrider frem.

Mener du, at din ejendom allerede er forberedt på separatkloakering?

Hvis du mener, at din ejendom allerede er separeret inde på grunden, bør du læse dette:

Kontaktpersoner

 

Firma

Kontaktperson

Telefon

E-mail

Rådgiver

kLAR Miljørådgivning

Stefan B. Keller

2715 3738

sbk@k-lar.dk

Entreprenør

VAM

Søren Rasmussen

4056 4705

sbr@vam.dk

 

 

Bendt Olsen

2761 2898

Fast mand på byggepladsen

Bygherre

Hedensted Spildevand

Mette Hansen

7674 9271

mdh@hspv.dk

Informationsmøde 26.04.2023

Der har været afholdt informationsmøde om det kommende kloak arbejde i Flemming. På mødet blev informeret om, hvad der kommer til at ske, samt hvad det betyder for dig under arbejdet, og hvilke krav der efterfølgende vil blive stillet til dig, som ejer af en af de berørte ejendomme.

 

Anvendt Power-Point og spørgsmål / svar fra mødet fremgaar af nedenstående dokumenter:

Hedensted Kommunes tillæg til spildevandsplanen:

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os