VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Hedensted Nord

HEDENSTED NORD – KLOAKSEPARERING VED ANEMONEVEJ M.FL.

Separering af en fælleskloakeret del af byen, der har overløb til Torup Bæk

Opdateret 02.12.2022

Hedensted Spildevand skal i gang med separatkloakering af 1. del af de områder, der er omfattet af tillæg 45 til spildevandsplanen. Del 1 omfatter Anemonevej, Syrenvej, Irisvej, Bellisvej, Birke Allé, Hyben Allé, Horsensvej 36-56, Constantiavej 12-16, Øster Ringgade, Gesagervej samt Hecovej 11.

Afgrænsningen ses på kortet nedenfor.

 

Baggrund for projektet:

Kloakkerne i området er gamle og slidte. Regnvand og spildevand ledes i samme ledning. Systemet er lavet til at håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Torup Bæk.

Hvad skal der ske:

Regnvand og spildevand skal adskilles, så det kan sikres, at der fremover ikke sker udledning af fortyndet spildevand i Torup Bæk. Da Torup Bæk er belastet af meget regnvand og det pladsmæssigt ikke er muligt at placere store regnvandsbassiner i området, er det vigtigt at begrænse den mængde regnvand, der skal udledes. Da de geotekniske undersøgelser samtidig viser, at der er gode nedsivningsforhold i området ved Horsensvej, Anemonevej, Bellisvej, Irisvej og Syrenvej mv., er det meningen, at regnvandet skal nedsives i disse områder. Se pjece nedenfor.

Hvornår kommer vi:

Opstart af projekter er foreløbigt udsat til 2025

 

Hedensted Kommunes tillæg til spildevandsplanen:

”Udvalget for Teknik og Miljø” i Hedensted Kommune har den 10.08.2022 godkendt tillæg til spildevandsplanen. Tillægget kan ses på kommunens hjemmeside.

https://hedensted.viewer.dkplan.niras.dk/media/2297534/tillaeg-nr-45-til-spildevandsplanen-2015-2020.pdf

Kommunen har afholdt borgermøder 6. og 7. april i forbindelse med tillægget var i høring.

Kontaktpersoner

 

Firma

Kontaktperson

Telefon

E-mail

Rådgiver

EnviDan

Anders Rediin

27 15 37 25

amr@envidan.dk

Bygherre

Hedensted Spildevand

Mette Hansen

76 74 92 71

mdh@hspv.dk

 

Udsendte skrivelser:

Til ejer af ejendomme på: Anemonevej, Bellisvej, Irisvej og Syrenvej er følgende pjece udsendt (omhandler dem):

 

Materiale fra kommunens borgermøde 6. og 7. april 2022:

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os