VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Uldum – Kloakseparering

Uldum - Kloakseparering

Senest opdateret 17.01.2024

Informationsmøde omkring etape 4 afholdt den 17. januar 2024

Etape 4 forventes opstartet i juni 2024, og forventes at forløbe frem til juni 2025.
Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde for de direkte berørte borgere den 17. januar 2024 på Uldum kro, med et rigtig flot fremmøde.
Tak for den store og positive interesse for projektet.


Havde du ikke mulighed for at deltage i informationsmødet, eller er der opstået spørgsmål efterfølgende, er du velkommen til at kontakte Annica fra VAM eller Rikke fra Hedensted Spildevand – kontaktinfo finder du her på siden.

 
Her kan du også se/ gense præsentationen fra informationsmødet.

Du finder også en liste med spørgsmål og svar fra mødet, suppleret med spørgsmål og svar fra tidligere møder.


Derudover er vi at træffe i skurvognen, der står ved pumpestationen på Mekuvej, følgende torsdage i tidsrummet mellem kl. 14 og 16.


ÅBEN SKURVOGN, Åbningsdage forår 2024

Torsdage fra kl. 14 til 16

Torsdag den 25. januar

Torsdag den 1. februar

Torsdag den 8. februar

Torsdag den 15. februar

Torsdag den 22. februar

Torsdag den 29. februar

Torsdag den 14. marts

Torsdag den 11. april

Torsdag den 25. april


Kig gerne forbi til en snak, hvis du har spørgsmål til projektet eller til det der skal ske på din egen matrikel.Senest opdatering 12.12.2023

Projektet i Uldum er fortsat i gang med etape 3 del 2 af i alt 5 etaper.

Tidsplanen er forskubbet en smule undervejs i forhold til den oprindelige tidsplan, så
Etape 4 starter op i foråret 2024 og løber ind i 2025, og Etape 5 udføres i perioden 2025 til 2026.

I foråret 2024 starter vi op på etape 4, som omfatter IP Hansens Vej, Kirkegade, Kirketoften, Søndergade, Vesterled, Østerled, Rasmus Sørensens Sti, samt Højskolebakken1, Kastanievej 1 og 4, Kærvejen 1 a+b, Nørregade 2, Poul M. Møllers Plads 4, Skanderborgvej 61, Slippen 2 og Torvestræde 1. Ejendomme i etape 4 fremgår også af etapeplanen for projektet, se link nedenfor.


Der vil blive afholdt informationsmøde for ejendomme i etape 4 på Uldum Kro den 17. januar 2024 kl. 17. Sæt gerne kryds i kalenderen allerede nu. Invitationer vil blive omdelt i uge 1 2024.

Efter informationsmødet vil vi igen holde åben skurvogn på Mekuvej torsdage fra kl.14 til 16.

I perioden fra torsdag den 25. januar til og med torsdag den 29. februar vil der være åben skurvogn hver torsdag fra kl. 14 til 16.

I perioden fra torsdag den 14. marts til og med torsdag den 25. april vil der være åben skurvogn hver anden torsdag, i ulige uger, fra kl. 14 til 16, Skærtorsdag 28. marts dog undtaget.

Herefter vil vi vurdere behovet for at fortsætte med åben skurvogn.
Vi træffes derudover efter nærmere aftale.

Vi har i foråret 2023 arbejdet i Dortheasminde, etape 3 del 1. Her er vi næsten i mål, men mangler etablering af regnbede på Dortheasvej. De vil blive etableret i foråret 2024.

Der har været meget fokus på overfladevand der løber fra marken og ud på vejen ved Nørregade 64. Da der er tale om overfladevand/ klimavand, skal det håndteres på en måde så vandet ikke løber ud på vejen og overbelaster regnbedene, der kun er beregnet til vejvandet.

Vi har været i dialog med Hedensted Kommune og sammen fundet en løsning for håndtering af klimavandet fra marken, som vil blive etableret inden jul 2023.

God jul og godt nytår til alle og på gensyn i 2024.

 

Seneste opdatering 13.09.2023

Projektet i Uldum er i gang med etape 3 af i alt 5 etaper, og forløber fortsat planmæssigt.

Der er sendt nyhedsbrev ud i e-Boks til alle ejendomme i Uldum den 13. april 2023. Nyhedsbrevet kan også læses her på siden, se nedenfor.

Vi har ændret lidt på etapeplanen for projektet. Den gældende etapeplan er sendt ud sammen med nyhedsbrevet, og kan ligeledes ses nedenfor.

Vi arbejder i foråret 2023 i Dortheasminde området, kaldet etape 3 del 1. Her er vi i gang frem til juni 2023. I juni 2023 forventer vi at starte op på etape 3 del 2, som omfatter Fasanvej, Lærkevej, Solsortevej, samt en del af Vestergade og en lille del af Skolegade (fra Lærkevej og frem til Uldum Mølle). Undervejs forventer vi at skulle skubbe etablering af et større nedsivningsbassin på Rådhusgrunden ind, på et passende tidspunkt i forhold til byggeriet på grunden. Derfor kan der komme tidsmæssige forskydninger i forhold til de perioder, der er oplyst for arbejdet på de enkelte strækninger i etape 3 del 2. Vi vil oplyse herom i næste nyhedsbrev, som sendes ud lige før sommerferien 2023.

Seneste opdatering 18.04.2023

Projektet i Uldum er i gang med etape 3 af i alt 5 etaper, og forløber fortsat planmæssigt.

Der er sendt nyhedsbrev ud i e-Boks til alle ejendomme i Uldum den 13. april 2023. Nyhedsbrevet kan også læses her på siden, se nedenfor.

Vi har ændret lidt på etapeplanen for projektet. Den gældende etapeplan er sendt ud sammen med nyhedsbrevet, og kan ligeledes ses nedenfor.

Vi arbejder i foråret 2023 i Dortheasminde området, kaldet etape 3 del 1. Her er vi i gang frem til juni 2023. I juni 2023 forventer vi at starte op på etape 3 del 2, som omfatter Fasanvej, Lærkevej, Solsortevej, samt en del af Vestergade og en lille del af Skolegade (fra Lærkevej og frem til Uldum Mølle). Undervejs forventer vi at skulle skubbe etablering af et større nedsivningsbassin på Rådhusgrunden ind, på et passende tidspunkt i forhold til byggeriet på grunden. Derfor kan der komme tidsmæssige forskydninger i forhold til de perioder, der er oplyst for arbejdet på de enkelte strækninger i etape 3 del 2. Vi vil oplyse herom i næste nyhedsbrev, som sendes ud lige før sommerferien 2023.

Opdatering 16.11.2022

Projektet i Uldum forløber fortsat planmæssigt, faktisk er vi lidt foran planen, hvilket betyder at vi vil køre med reduceret bemanding i december 2022, hvor vi binder de sidste løse ender i etape 2.

Vi forventer også at regnbedene bliver planlagt i løbet af december måned 2022. I løbet af januar 2023 starter vi op på den nordlige del af etape 3, Dortheasminde området.

Rigtig mange har allerede etableret nedsivning af regnvand på egen matrikel, og vi kan allerede se den positive effekt af dette. Tak til alle for at tage godt imod projektet og støtter op om den lokale regnvandshåndtering.

Projektteamet vil gerne takke alle borgere i Uldum for jeres positive indstilling til projektet og ønske alle glædelig jul og godt nytår.

Informationsmøde omkring etape 3 del 1 afholdt den 2. november 2022

Etape 3 del 1, Dortheasminde området, opstartes i januar 2023, og forløber i perioden januar til juni 2023. Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde for de direkte berørte borgere, og Hedensted Spildevand er i dialog med de berørte virksomheder i området.

Havde du ikke mulighed for at deltage i informationsmødet eller er der opstået spørgsmål efterfølgende, er du velkommen til at kontakte Jens fra VAM eller Rikke fra Hedensted Spildevand – kontaktinfo finder du her på siden, hvor du også kan se/gense præsentationen fra informationsmødet. Du finder også en liste med spørgsmål og svar fra mødet, suppleret med spørgsmål og svar fra tidligere møder.

Slides fra informationsmøde den 2. november 2022

Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 2. november 2022

Opdatering 06.07.2022

Projektet forløber fortsat planmæssigt og holder sommerferie i ugerne 29-30-31.

Inden sommerferien asfalteres på Kærvejen, så kun en halv vejbane på en kortere strækning på Mågevej vil stå uden asfalt i sommerferien.

Projektet starter op igen mandag den 8. august med anden del af Kærvejen, Mågevej og etablering af grønne fortove langs Industrivej.

Beplantning i de etablerede vejbede forventes opstartet i efteråret, hvor planterne vil have gode vækstbetingelser.

Vi ønsker alle en god sommer og på gensyn mandag i uge 32.

Opdatering: 19.04.2022

Projektet forløber planmæssig

Baggrund for projektet

Baggrunden for igangsættelse af en separatkloakering i Uldum by er en kombination af, at der med den nuværende fælleskloakering i regnvejrssituationer sker udledning af fortyndet spildevand til Uldum Lille Å, samtidig er de eksisterende fællesledninger i byen ikke tætte, hvorfor der kan ske udsivning af fortyndet spildevand til undergrunden og i perioder indsivning af grundvand der øger belastningen på pumpestationer og renseanlæg.

Informationsmøde omkring etape 2 afholdt den 25. og 26. oktober 2021

Etape 2 opstartes dec. 2020 og omfatter Industrivej, Sebastiansvej, Kærvejen og Mågevej. Regnvandet vil på disse strækninger blive håndteret i en kombination af grønne fortove, vejbede trukket lidt ud i vejarealet, så cyklister kan passere sikkert på bagsiden af dem og smalle vejbede placeret langs vejkanten, så fortovet disse steder bevares.

I samarbejde med kommunen og borgergruppen vil parkeringsarealet på hjørnet af Kærvejen og Industrivej (Stationspladsen) blive delvist inddraget i etapen. Derved etableres nedsivning af overfladevand fra en del af Kærvejen (fra krydset ved Nørregade frem til Industrivej, som vi af hensyn til vejbredde og oversigtsforhold gerne vil friholde for vejbede), samtidig med at borgernes og kommunens ønske om en forskønnelse af Stationspladsen opstartes.

 

Slides fra informationsmøder den 25. og 26. oktober 2021

 

Spørgsmål og svar fra informationsmødet den 25. og 26. oktober 2021

Informationsmøde omkring etape 1 afholdt den 30. juni 2020

Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde hvor borgere direkte berørt af 1. etape blev informeret omkring den foreløbige tidsplan og projektet generelt.

Etape 1 forventes opstartet 1. september 2020 i området ved Åparken.

 

Slides fra informationsmødet (30.06.2020)

 

Spørgsmål og svar fra informationsmødet (30.06.2020)

Borgermøde afholdt den 20. marts 2019

Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt borgermøde, hvor de berørte borgere blev informeret om separate kloakeringen og hvordan dette skal forløbe.

 

Slides fra borgermøde  (09.07.2019)

 

Spørgsmål og svar fra borgermøde  (09.07.2019)

Kontaktpersoner

Firma Kontaktperson Telefon Post
Borgergruppen Jesper Hammer    
  Claus Thaisen    
Hedensted Kommune Mads Kari Karason 79 75 56 18 Mads.Karason@hedensted.dk
Hedensted Spildevand Rikke H. Mortensen 76 74 92 73 rhm@hspv.dk
WSP (rådgiver) Sofie H. Nielsen 28 44 61 92 sofie.nielsen@wsp.com
VAM (entreprenør) Annica B. Sørensen 60 98 54 12 abs@vam.dk
VAM (entreprenør) Bendt Olsen 27 61 28 98 beo@vam.dk

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os