VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Tørring Kloakseparering

Baggrund for projektet 

De eksisterende kloakker i Tørring er gamle, og i mange tilfælde ledes regn- og spildevand til samme ledning. Systemet er i dag indrettet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, og når denne mængde overskrides, sker der overløb til Gudenåen. Separatkloakeringen gennemføres for at forbedre kloaksystemets miljøpåvirkning af Gudenåen. Ydermere vil separering medføre, at der løber en væsentlig mindre mængde regnvand til vores renseanlæg.

Hvad skal der ske?

Regnvand og spildevand skal skilles ad, så det kan sikres, at der ikke sker udledning af fortyndet spildevand til Gudenåen. Hedensted Spildevand udskifter ledningerne i jorden, så der fremadrettet er to ledninger – én udelukkende til regnvand, og én udelukkende til spildevand. Regnvandet ledes til et regnvandsbassin ved Bredgade, hvis formål er at forsinke udledning af regnvandet, således at det renses, og langsomt ledes ud i Gudenåen. Spildevandet ledes, som det gør i dag, til vores renseanlæg på Fuglevænget.

I forbindelse med arbejdet vil der blive etableret nye stik til din grund – et til regnvand og et til spildevand. Der sættes en ny skelbrønd på spildevandsstikket.

Forundersøgelser

Der er inden opstart af arbejderne foretaget geotekniske undersøgelser, der klarlægger jordbundsforhold, jordforureninger og grundvand. Alt dette tages med i overvejelserne, når vi vælger udførselsmetoden for projektet. Det kan være, at det er nødvendigt at opsætte vibrationsmålere på nogle husstande. Hvis det er tilfældet, vil I blive kontaktet af entreprenøren.

Udover de geotekniske undersøgelser, vil vi foretage fotoregistrering af jeres ejendomme. Dette sker før opstart, og for Skovvej er det planlagt til at foregå i uge 9. Dette sker for at kunne påvise, om evt. revner er opstået/udviklet under anlægsarbejdet, eller om det er gamle skader, og for at se, om der er steder vi skal passe ekstra på. I behøver ikke at være hjemme, når registreringen foretages, men vi ringer naturligvis på, inden vi går i gang med at tage billeder af ejendommen.

Tidsplan

For arbejderne i Skovvej forventes arbejderne at starte i uge 10. Arbejdet forventes at tage 12 uger, og der vil løbende komme opdateringer herinde.

Når Skovvej er afsluttet, vil vi opstarte arbejder på Sønderbrogade og området syd for denne. Nærmere tidsplan for dette vil komme når denne er fastlagt.

Kontakt

Hvis I har spørgsmål til projektet eller til udførslen, er I velkomne til at tage fat i os. I kan finde kontaktpersonerne på nedenstående liste:

Rolle 

Firma 

Kontaktperson 

Telefonnr. 

Entreprenør

Ejvind Laursen A/S 

Jesper Nielsen 

4019 5536

Rådgiver 

NIRAS A/S 

Bo Heidmann 

2753 2543

Bygherre

Hedensted Spildevand A/S 

Eva Christine Roed 

7674 9272

Åben skurvogn – Åbningsdage opdateres løbende

Vi holder ”Åben skurvogn”, hvor I er velkommen til at komme forbi til en kop kaffe, og stille spørgsmål.


Kommende åbningsdage: 

Torsdag den 23. maj 2024 fra kl. 15.00 – 16.00

Torsdag den 6. juni 2024 fra kl. 15.00 – 16.00
Torsdag den 20. juni 2024 fra kl. 15.00 – 16.00
Torsdag den 4. juli 2024 fra kl. 15.00 – 16.00

 

Skurvognen står på Sønderbrogade 36-38, Tørring.

Hvad betyder arbejdet for jer?

Udskiftning af de gamle ledninger betyder, at der vil forekomme støv og støj i området. Der vil kun være tale om midlertidige gener. Omkørsler vil blive nødvendige, når der graves, og der vil være ændrede tilkørselsforhold, når den enkelte matrikel passeres. Der vil altid være gående adgang til alle ejendomme.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os