VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

I naturen og haven

Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at sikre, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

  • Plant ikke træer og buske lige over eller ved siden af kloakken. Rødderne søger vand og kan derfor ødelægge rørene, og derved stoppe dem.
  • Dæk ikke dæksler til. Det skal være nemt, at komme til og, at rense dem.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os