VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Folder – Drift og vedligeholdelse

Din husstand får spildevandet sendt til renseanlægget via små husstandspumpestationer. Hvis der er fejl ved pumpen og strømmen ikke er afbrudt, vil lampen på el skabet lyse rød, og du skal kontakte Hedensted Spildevand på tlf. 7020 5766.

 

Du kan læse mere om drift og vedligehold af husstandspumpestationer i folderen “Husstandspumpestation – Drift og vedligeholdelse” her.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os