VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Bundfældningstank

Tømning af bundfældningstanke

Udenfor de kloakerede områder, i det åbne land, findes der i Hedensted Kommune, private bundfældningstanke i form af septiktanke, trixtanke eller lignende bundfældningstanke til almindeligt husspildevand.

 

I henhold til Regulativ for tømning af bundfældningstanke skal alle husstande med private bundfældningstanke være med i den kommunale ordning med tømning af  bundfældningstanke. Ordningen er politisk vedtaget og kan som udgangspunkt ikke fravælges.

Når din bundfældningstank bliver tømt regelmæssigt, er der mindre risiko for, at indholdet i bundfældningstanken løber urenset ud  i dit nedsivningsanlæg, som derved kan blive tilstoppet.

 

FKSSlamson A/S udfører tømning af bundfældningstanke for Hedensted Spildevand

 

Hedensted Kommunes regulativ for tømning af bundfældningstanke 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os