Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

12

jan 2022

Hvornår tømmes min tank i 2022

Tømning af septiktank i 2022

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for bundfældningstanke for din adresse her.

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027, mandag til fredag mellem kl. 08.00 - 12.00 eller via mail to@fksslamson.dk.

13

dec 2021

Separatkloakering

Se video omkring separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand på din grund. Regnvandsrøret og spildevandsrøret fra grunden skal tilkobles de to offentlige kloakstik, som er indført eller som bliver indført til grunden af Hedensted Spildevand.
Se videoen, for at finde ud af mere omkring Separatkloakering.

13

okt 2021

Aflæsningskort

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her

Aflæsningen er pr. 31 oktober 2022 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 9. november 2022.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

02

aug 2021

A conto - Vandafledningsbidrag

01.07.2022 - 31.12.2022

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2022 - 31.12.2022.

Betalingsdato er 1. september 2022.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i e-Boks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

Der opkræves gebyr kr. 50,00 for fremsendelse pr. post.

I ”min forsyning” kan man ligeledes se tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Købernes navne og adresser
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere).

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail: lg@hspv.dk

11

maj 2021

Vi holder lukket

Fredag den 27. maj 2022

Hedensted Spildevand holder lukket for person- og telefonbetjening i forbindelse med Kr. Himmelfartsdag 2022:

  • Fredag den 27. maj 2022 holder vi lukket

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her