Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Uldum - Kloakseparering

Separering af den fælleskloakerede del af byen

Læs mere

Juelsminde - Kloakering af sommerhusområde

Juelsminde - Kloakering

Læs mere

Korning - Søndervangen

Separatkloakering

Læs mere

As Vig - Sommerhusområde

Kloakrenovering

Læs mere

Hedensted - Mosegade

Fremtidssikring af afledningsforhold

Læs mere

Tørring - Hans Jensens Vej mfl.

Separatkloakering

Læs mere

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her