Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

Uldum - Kloakseparering

Separering af den fælleskloakerede del af byen

Læs mere

Flemming - Hornborg

Separatkloakering

Læs mere

Hedensted - Præstelunden mfl Separatkloakering

Separering

Læs mere

Hedensted Nord

Kloakseparering - Anemonevej m.fl.

Læs mere

Øster Snede - Højmarksvej

Fornyelse af afløbsledninger

Læs mere

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her