Projekter


Hedensted Spildevand er altid i gang - herunder finder du oplysninger om igangværende projekter.

As Vig - Sommerhusområde

Seneste opdatering: 23.03.2020

Projektet forløber planmæssigt.

02.02.2021: Status.

Vi er nu færdige med fejlsporing i Frede Juels Vej, og de berørte ejendomme har fået besked om evt. fejltilslutninger.

Vi er nu ved at undersøge kloakken, igennem skoven mellem Frede Juels Vej og Pøt Strandby.

23.03.2020: Status på fejlundersøgelse

Der var en stor andel i området som havde koblet deres tagvand til kloaksystemet, disse har fået et brev fra Hedensted Kommune om at få bragt forholdene i orden.

Det resterne ledningsnet forventes primært at blive renoveret med en ”No dig” løsning. Denne løsning mindsker opgravninger i området.

Baggrund for projektet

Der er fundet store mængder uvedkommende vand i vores spildevandsledning. Denne type vand er enten grundvand, drænvand eller tag- og overfladevand.  

Undersøgelser

Der er igangsat undersøgelser i området for at finde ud af hvor alt dette uvedkommende vand kommer fra. Dette bliver gjort med vores TV-bil der kører rundt og kigger nede i rørene.

Vi undersøger de ejendomme der er beliggende på følgende adresser:

  • As Hedegård
  • Hamborg
  • Karl Nielsens Vej
  • Skovvænget
  • Niels Rasmussens Vej
  • Frede Juels Vej

Tidsplan

Undersøgelser bliver udført løbende.

Kontaktpersoner

Rolle

Firma

Kontaktperson

Telefon nr.

Bygherre:

Hedensted Spildevand A/S

Lasse Toftebjerg

7674 9272

Hvis du har spørgsmål til anlægsarbejdet, er du velkommen til at kontakt projektlederen:

Lasse Røjkjær Toftebjerg

Tlf.: 7674 9272

Mail: lat@hspv.dk

 

Tilbage

 

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her