VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Projekter

Tørring Kloakseparering

Baggrund for projektet  De eksisterende kloakker i Tørring er gamle, og i mange tilfælde ledes regn- og spildevand til samme ledning. Systemet er i dag indrettet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, og når denne mængde overskrides, sker der overløb til Gudenåen. Separatkloakeringen gennemføres for at forbedre kloaksystemets miljøpåvirkning af Gudenåen. Ydermere vil […]

Uldum – Kloakseparering

Uldum – Kloakseparering Senest opdateret 17.01.2024 Informationsmøde omkring etape 4 afholdt den 17. januar 2024 Etape 4 forventes opstartet i juni 2024, og forventes at forløbe frem til juni 2025. Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde for de direkte berørte borgere den 17. januar 2024 på Uldum kro, med et rigtig flot fremmøde. […]

Hedensted Nord

HEDENSTED NORD – KLOAKSEPARERING VED ANEMONEVEJ M.FL. Separering af en fælleskloakeret del af byen, der har overløb til Torup Bæk Opdateret 02.12.2022 Hedensted Spildevand skal i gang med separatkloakering af 1. del af de områder, der er omfattet af tillæg 45 til spildevandsplanen. Del 1 omfatter Anemonevej, Syrenvej, Irisvej, Bellisvej, Birke Allé, Hyben Allé, Horsensvej […]

Hedensted – Præstelunden mfl Separatkloakering

Præstelunden, Præstemarken og Præstemarksvej Opdateret 17.11.2022 Projektets afslutning Separering af kloakken på Præstemarken, Præstegårdsvej og Præstelunden er nu udført og der er lagt ny asfalt de steder vi har haft gravet op. Alle afspærringer er fjernet og der er igen adgang for kørende på alle vejene og for gående og cyklister på stierne forbi det […]

Flemming – Hornborg

Separatkloakering Baggrund for projektet Kloakkerne i Flemming og Hornborg er gamle og slidte. Regn- og spildevand ledes i samme ledning, systemet er lavet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Hulbæk Mose og Møllebækken. Hvad skal ske Regnvand og spildevand skal skilles, […]

Øster Snede – Højmarksvej

Seneste opdatering 03.07.2023 PROJEKTAFSLUTNING Hedensted Spildevand, Hedensted Kommune og Løsning Fjernvarme er nu helt færdige med at separere kloakken, lave nyt fortov og udrulle fjernvarme i Højmarksvej og vores fælles udførende entreprenør, Arkil, har afleveret og afsluttet projektet på tilfredsstillende vis.   Hvad skal ske nu? Hedensted Spildevand færdigmelder nu separeringen af kloakken til Hedensted […]

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os