Årsafregning for vandafledningsbidrag 2023 og aconto for perioden 1/1 2024 – 30/6 2024.

Betalingsfristen er 1. marts 2024.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)


Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)


Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.


Via Hedensted Spildevands hjemmeside – selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mail adresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger mm via mail, indberetning af cpr. nr. for automatisk adresse opdatering og evt. tilbagebetalinger til nem-konto, se dine tidligere regninger m.m.


Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mail adresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00.


Så få regningen tilmeldt NETS – eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.


Følgende oplysninger kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.


  • Forbrugsadresse
  • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER