Driftsforstyrrelser-Bjørnsknudeområdet

På grund af det voldsomme vejr er der pt. driftsproblemer i Bjørnsknudeområdet. Grundet den megen nedbør står grundvandet højt hvorved overfladevand ikke kan bortledes på naturlig vis. Overflade- og drænvand søger dermed andre veje blandt andet ind i vores systemer, der alene er beregnet for afledning af spildevand. Dette kan medføre problemer med bortledning af spildevandet fra den enkelte ejendom, afhængigt af hvor ejendommen er beliggende.


Det er derfor vigtigt at overflade- og drænvand ikke afledes til det etablerede spildevandssystem. Vi opfordrer derfor den enkelte lodsejer til at tilse, at der ikke tilledes overflade- og drænvand fra ejendommen.


Vi er i gang med at undersøge forholdene herunder om der evt. er brud eller tilstopning i vore egne systemer og udbedring heraf.


Vi vil informere yderligere når vi har det fulde overblik.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER