Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

24

mar 2023

40 års jubilæum ved Hedensted Spildevand

40 års jubilæum

Den 22.03.2023 fejrede vi Henning Kraghs 40-års jubilæum.

Henning startede sin erhvervskarriere på en planteskole, hvorefter han kom til vejvæsenet i den ”gamle” Hedensted Kommune på materiel gården. Herfra kom Henning langsomt ind på renseanlægsområdet og fik til opgave at passe forskellige renseanlæg, eksempelvis renseanlæggene i Ølsted og Korning herunder et trix-tank anlæg i Løsning.

Gennem tiden blev Korning renseanlæg det anlæg der blev Hennings domæne som han fik ansvaret for. Anlægget er dog nedlagt i dag og erstattet med en pumpestation.

Sidenhen (efter kommunesammenlægningen i 2007) er tilsyn med pumpestationer blevet Hennings væsentligste arbejdsområde. Her har han ansvar for, at 200 – 300 pumpestationer af den større slags, tilses og vedligeholdes i hverdagen. Det giver mange udfordringer når himmel og hav står i ét.

I forbindelse med fejringen blev Henning tildelt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv, som han fik tildelt ved fejringen af sit 40- års jubilæum.

Begivenheden blev fejret på Hyrup Kro sammen med venner, bekendte, familie og medarbejdere fra Hedensted Spildevand.

Selskabet gratulerer med jubilæet.

  

01

feb 2023

Stillingsopslag

Driftsmedarbejer

Driftsafdelingen søger ny kollega gerne med erfaring indenfor drift af rådnetanke, kloaksystemer og pumpestationer.

Læs stillingsopslag her.

30

jan 2023

Årsafregning og aconto

Årsafregning 2022 og aconto 1. halvår - Vandafledningsbidrag

I løbet af kort tid udsendes årsafregning 2022 og aconto 1. halvår 2023 for vandafledningsbidrag.

Læs mere her

23

jan 2023

Hvornår tømmes min tank i 2023

Tømning af septiktank 2023

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for din adresse her

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag – fredag mellem 8.00 og 12.00 eller via mail to@fksslamson.dk.

10

okt 2022

Aflæsning af vandmåler

Aflæsningskort - vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her

Aflæsningen er pr. 31 oktober 2022 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 9. november 2022.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

  • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
  • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
  • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her