Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

17

jul 2023

Vandafledningsbidrag

Aconto 01.07.2023 - 31.12.2023

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2023 - 31.12.2023.

Betalingsdato er 1. september 2023.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt eBoks, vil opkrævningen komme i eBoks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i eBoks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. post. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

Der opkræves gebyr kr. 50,00 for fremsendelse pr. post.

I ”Min forsyning” kan man ligeledes se tidligere opkrævninger og forbrug. Der kan indtaste cpr nr. og gives samtykke.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her . Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Købernes navne og adresser
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere).

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail: lg@hspv.dk

24

apr 2023

Tømningsordning

Årsafregning og aconto

I maj måned 2023 udsendes årsafregning for 2022 og aconto 2023 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2023.

  • Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.
  • Er du tilmeldt e-Boks, vil du modtage årsafregning i e-Boks.
  • Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.
  • Er du hverken tilmeldt NETS, e-Boks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/e-Boks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde e-Boks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail. Tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside

www.hspv.dk   – selvbetjening – min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode og ejer kode der står på forsiden af ​​opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke mm

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag​​mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag​​mellem kl. 9.00 – 12.00
Mail: tn@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag​​mellem kl. 9.00 – 12.00

Mail: tn@hspv.dk 

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens §3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens §9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

24

mar 2023

40 års jubilæum ved Hedensted Spildevand

40 års jubilæum

Den 22.03.2023 fejrede vi Henning Kraghs 40-års jubilæum.

Henning startede sin erhvervskarriere på en planteskole, hvorefter han kom til vejvæsenet i den ”gamle” Hedensted Kommune på materiel gården. Herfra kom Henning langsomt ind på renseanlægsområdet og fik til opgave at passe forskellige renseanlæg, eksempelvis renseanlæggene i Ølsted og Korning herunder et trix-tank anlæg i Løsning.

Gennem tiden blev Korning renseanlæg det anlæg der blev Hennings domæne som han fik ansvaret for. Anlægget er dog nedlagt i dag og erstattet med en pumpestation.

Sidenhen (efter kommunesammenlægningen i 2007) er tilsyn med pumpestationer blevet Hennings væsentligste arbejdsområde. Her har han ansvar for, at 200 – 300 pumpestationer af den større slags, tilses og vedligeholdes i hverdagen. Det giver mange udfordringer når himmel og hav står i ét.

I forbindelse med fejringen blev Henning tildelt Dronningens Fortjenstmedalje af sølv, som han fik tildelt ved fejringen af sit 40- års jubilæum.

Begivenheden blev fejret på Hyrup Kro sammen med venner, bekendte, familie og medarbejdere fra Hedensted Spildevand.

Selskabet gratulerer med jubilæet.

  

01

feb 2023

Stillingsopslag

Driftsmedarbejer

Driftsafdelingen søger ny kollega gerne med erfaring indenfor drift af rådnetanke, kloaksystemer og pumpestationer.

Læs stillingsopslag her.

30

jan 2023

Årsafregning og aconto

Årsafregning 2022 og aconto 1. halvår - Vandafledningsbidrag

I løbet af kort tid udsendes årsafregning 2022 og aconto 1. halvår 2023 for vandafledningsbidrag.

Læs mere her

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her