Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

09

maj 2017

Tømningsordning - Årsafregning

Årsafregning for 2016 samt aconto for 2017

I maj måned 2017 udsendes årsafregning for 2016 og aconto 2017 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2017.

Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.

Er du tilmeldt eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks.

Er du både tilmeldt NETS og eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks og betaling via NETS.

Er du hverken tilmeldt NETS eller eBoks, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/eBoks og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde eBoks på www.eBoks.dk 

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 13.00
Mail: rl@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 13.00

Mail: rl@hspv.dk 

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

19

jul 2016

Håndværkerfradrag ved kloakarbejde

Håndværkerfradrag

I henhold til gældende lovgivning, kan der under visse forudsætninger opnås et håndværkerfradrag i forbindelse med kloakering herunder klimasikring.

Du kan læse mere om reglerne herfor på SKATs hjemmeside

 

 

 

03

dec 2015

NETS og e-Boks

Orientering - NETS og e-Boks

TILMELD DIG OG UNDGÅ GEBYR

Fra 2016 vil din årsafregning være vedlagt som bilag til din betalingsoversigt, såfremt du har tilmeldt din betaling via NETS. Du kan tilmelde dig i dit pengeinstitut eller via din netbank.

Du kan tilmelde dig e-Boks for modtagelse af din næste regning elektronisk. Find Hedensted Spildevand under El og Forsyning i e-Boks. Har du samtidig tilmeldt til NETS, vil din regning blive betalt via betalingsservice, men bliver fremsendt i e-Boks.

Har du IKKE tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice) eller e-Boks og derfor modtager årsafregning aconto med girokort pr. post, vil der fra 2016 blive opkrævet et gebyr på 25,00 kr. pr. opkrævning, der skal udsendes pr. post.

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her