Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

23

jan 2020

Vandafledningsbidrag

Årsafregning

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2019 og aconto for perioden  01.01.2020 - 30.06.2020

BETALINGSFRIST ER 2. MARTS 2020

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregning medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside - Selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mailadresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger m.m. via mail.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mail adresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS, eBoks eller via mail og undgå gebyr

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Forbrugsadresse
 • Købers navn, adresse og gerne cpr. nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

19

dec 2019

Bundfældningstanke 2020

Tømning af Bundfældningstanke 2020

Tømning af bundfældningstanke starter i uge 5 2020.

Det er muligt at se forventet tømningstidspunkt for bundfældningstanke for din adresse fra uge 4 2020 her.

Såfremt du ønsker oplyst en mere præcis dag for tømning, kan du kontakte:

FKSSlamson A/S på tlf. 6342 1027 mandag - fredag mellem kl. 8.00 - 12.00.

23

okt 2019

Uldum Lilleå

Separatkloakering og LAR

For at hindre udledningen af urenset spildevand til Uldum Lilleå foretages en separatkloakering med anvendelse af LAR løsninger i Uldum.

Projektet i Uldum by er nu sendt i EU-udbud, og interesserede bydere inviteres til at se nærmere på projektet via udbudsbekendtgørelsen eller i nedenstående link.

I udbudsbekendtgørelsen, som er offentliggjort, er der indsat et link til iBinder med adgang til udbudsmaterialet.

https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=pjavvybupn

26

sep 2019

Aflæsning af vandmåler

Aflæsningskort - vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsning her.

Aflæsningen er pr. 31.10.2019 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 07.11.2019.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

 • Forbrugerne ved Øster Ørum Vandværk (vi afregner vand for dette vandværk)
 • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
 • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
 • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

31

jul 2019

Vandafledningsbidrag

Aconto for 01.07.2019 - 31.12.2019

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2019 - 31.12.2019.

Betalingsdato er 2. september 2019.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i eBoks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen. I "Min forsyning" findes ligeledes tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte  her Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Købernes navne og gerne cpr. nr./CVR nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her