Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

11

okt 2018

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Aflæsning af vandmåler

Har du modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand, kan du indberette aflæsningen her.

Aflæsningen er pr. 31.10.2018 (du kan indberette, så snart du modtager kortet) Fristen for indberetning er den 07.11.2018.

Modtager vi ikke aflæsningen, vil du modtage en påmindelse om måleraflæsning og der opkræves gebyr kr. 125,00.

Indberettes aflæsningen ikke efter modtagelse af aflæsningskort og påmindelse om måleraflæsning, vil forbruget blive skønnet og der opkræves yderligere gebyr kr. 125,00.

Aflæsningskort udsendes til:

 • Forbrugerne ved Øster Ørum Vandværk (vi afregner vand for dette vandværk)
 • Forbrugerne ved Båstrup By Vandværk, Haurum Vandværk, Klaksmøllevej Vandværk og Urlev Vandværk
 • Forbrugere med bimålere, der ikke aflæses til vandværkerne
 • Forbrugere med egen boring, der har opsat måler

Alle øvrige forbrugere skal IKKE indberette aflæsning hertil

Hedensted Spildevand har indgået aftale med de øvrige vandværker i kommunen om køb af aflæsninger fra vandværkerne.

Har du derfor aflæst til et vandværk, er det denne aflæsning vi bruger til afregning.

30

jul 2018

Aconto - vandafledningsbidrag

Aconto for perioden 01.07. - 31.12.2018

I AUGUST UDSENDES ACONTO OPKRÆVNING FOR PERIODEN 01.07.2018 - 31.12.2018.

Betalingsdato er 3. september 2018.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september 2018.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks. (Hvis du samtidig har tilmeldt NETS, kommer aconto ikke i eBoks, men vil fremgå af betalingsoversigten for september).

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning". Kundenummer og kode er oplyst på opkrævningen.

I "Min forsyning" findes ligeledes tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte  her. Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Købernes navne og gerne cpr. nr./CVR nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

23

maj 2018

Nye databeskyttelesregler

Persondatapolitik - Hedensted Spildevand

De nye databeskyttelsesregler træder i kraft den 25. maj 2018 og afløser persondataloven.

Du kan læse mere om Hedensted Spildevands persondatapolitik her:

07

maj 2018

Tømningsordning - Statsafgifter

Årsafregning for 2018 samt aconto for 2019

I maj måned 2019 udsendes årsafregning for 2018 og aconto 2019 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 3. juni 2019.

Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.

Er du tilmeldt eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks.

Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.

Er du hverken tilmeldt NETS, eBoks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/eBoks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde eBoks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail ved tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk - selvbetjening - min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 12.00
Mail: vkr@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 12.00

Mail: vkr@hspv.dk

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

29

jan 2018

Afregning - Vandafledningsbidrag

Årsafregning og Aconto

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2017 og aconto for perioden 1/1-2018 - 30/6-2018.

Betalingsfristen er 1. marts 2018.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside – selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mailadresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger mm via mail.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mailadresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00.

Få regningen tilmeldt NETS – eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende oplysninger kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her.  Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Forbrugsadresse
 • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk.

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her