Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

07

maj 2018

Tømningsordning - Statsafgifter

Årsafregning for 2018 samt aconto for 2019

I maj måned 2019 udsendes årsafregning for 2018 og aconto 2019 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 3. juni 2019.

Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.

Er du tilmeldt eBoks, vil du modtage årsafregning i eBoks.

Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.

Er du hverken tilmeldt NETS, eBoks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/eBoks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde eBoks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail ved tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside www.hspv.dk - selvbetjening - min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode, der står på forsiden af opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke m.m.

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag - Fredag mellem kl. 8.00 - 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 12.00
Mail: vkr@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag - Torsdag mellem kl. 9.00 - 14.00 / Fredag mellem kl. 9.00 - 12.00

Mail: vkr@hspv.dk

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens § 3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens § 9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

29

jan 2018

Afregning - Vandafledningsbidrag

Årsafregning og Aconto

Årsafregning for vandafledningsbidrag 2017 og aconto for perioden 1/1-2018 - 30/6-2018.

Betalingsfristen er 1. marts 2018.

Er du tilmeldt NETS, betalingsservice vil du få årsafregningen medsendt som bilag til betalingsoversigten for marts måned. (Tilmelding via din netbank)

Er du tilmeldt eBoks (tilmeldt Hedensted Spildevand som modtager i eBoks), vil du modtage årsafregningen i eBoks. (Tilmelding via www.eboks.dk)

Er du både tilmeldt NETS, betalingsservice og eBoks, vil du modtage årsafregningen i eBoks og betaling via NETS.

Via Hedensted Spildevands hjemmeside – selvbetjening og MIN FORSYNING, har du mulighed for at tilmelde din mailadresse, du vil efter tilmelding modtage fremtidige afregninger mm via mail.

Har du ikke tilmeldt NETS, eBoks eller mailadresse, vil du modtage årsafregningen med girokort pr. post og der opkræves faktureringsgebyr kr. 50,00.

Få regningen tilmeldt NETS – eBoks eller via mail og undgå gebyr.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte.

Følgende oplysninger kan sendes til: lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte her.  Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

 • Forbrugsadresse
 • Købers navn, adresse og gerne cpr.nr.
 • Aflæsningstal på vandmåler
 • Salgsdato

(Der afregnes IKKE med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 70 23 57 66 eller mail lg@hspv.dk.

06

dec 2017

Nye åbningstider pr. 1/1-2018

Nye åbningstider

Pr. 1. januar 2018 er åbningstiderne som følger:

Mandag til torsdag kl. 9.00 - 14.00

Fredag kl. 9.00 - 12.00

 

14

nov 2017

Tungt dæksel på bundfældningstank

Opkrævning af gebyr pr. 1/1 2018

Er dit dæksel på din bundfældningstank registreret til at veje over 25 kg (FKSSlamson, der er entreprenør på tømningsordningen, registrerer vægten på dækslet i forbindelse med den seneste tømning) vil der fra den 1/1/ 2018 blive opkrævet et gebyr på kr. 437,50 for tungt dæksel på din bundfældningstank. 

Læs mere her

18

okt 2017

Hedensted Spildevand med i udviklingsprojekt

Udvikling af modstandsdygtige betonrør

Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer II

Projektstart november 2016. Projektafslutning september 2019.

Korrosion af betondele i afløbssystemer er et væsentligt problem i dag, både nationalt og internationalt. Normalt er kloakvand ikke skadeligt for beton, men på strækninger uden ilt, kan bakterier under anaerobe forhold danne svovlbrinte. Når svovlbrinten kommer i kontakt med ilt, dannes svovlsyre/-syrling, som nedbryder den basiske cementpasta i betonrøret og dermed reducerer levetiden.

Teknologisk Institut udførte i perioden januar 2013 til december 2015 projektet ”Udvikling af modstandsdygtige betonrør til aggressive miljøer”. I projekt blev fire teknologier testet med henblik på at øge modstandsdygtigheden af betonrør. Resultaterne viste en forbedring af modstandsdygtigheden for alle afprøvede teknologier. De mest lovende resultater blev opnået for emnerne støbt med delvis erstatning af de traditionelle tilslagsmaterialer med kalktilslag. Der kan læses mere om projektets resultater i rapporten for Miljøstyrelsen.

Med dette projekt, vil Teknologisk Institut arbejde videre med resultaterne fra det foregående projekt. Der tages udgangspunkt i teknologien med kalktilslag, som optimeres så den bedste syrebestandighed opnås. Samtidig vil der sideløbende arbejdes med udførsel og kvalitet, for at sikre et ensartet højt kvalitetsniveau i forbindelse med fremstillingen af rør.

Mål for projektet

Projektets hovedformål er at mindske det årlige værditab i samfundet som følge af svovlbrintekorrosion af betonkloakrør. Målet opnås gennem en række delmål, herunder:

 • Etablering af det videnskabelige grundlag for videreudvikling af betonsammensætningen og produktionsmetoder.

 • Udvikling af materiale sammensætninger og optimering af produktionsbetingelser.

 • Dokumentation af udførselsmetoder og kvalitetsstyring med henblik på at sikre et ensartet kvalitetsniveau.

 • Fuldskalatest af de fremstillede rør.

 • Opnå en bredt kendskab blandt aftagere og slutbrugere til de nye produkter og de fordele produkterne har i aggressivt miljø.

Deltagere

 • Teknologisk Institut

 • RC Beton A/S

 • Aalborg Kloak A/S

 • DIN Forsyning A/S

 • Fredericia Spildevand & Energi A/S

 • Hedensted Spildevand A/S

 • Jammerbugt Forsyning A/S

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her