Nyheder


Her kan du se aktuelle nyheder fra Hedensted Spildevand...

04

aug 2017

Vandafledningsbidrag

Aconto for perioden 01.07.2017 - 31.12.2017 for vandafledningsbidrag

I august udsendes aconto opkrævning for perioden 01.07.2017 - 31.12.2017.

Betalingsdato er 1. september 2017.

Har du tilmeldt betalingen via NETS (betalingsservice), vil opkrævningen fremgå af din betalingsoversigt for september 2017.

Har du tilmeldt e-Boks, vil opkrævningen komme i e-Boks.

Der er også mulighed for at få opkrævningen sendt pr. mail. Der kan ske tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside - "Min forsyning".

I "Min forsyning" findes ligeledes tidligere opkrævninger og forbrug.

Har du solgt din ejendom, men stadig modtager opkrævning, kan det skyldes, at vi IKKE har modtaget meddelelse om ejerskifte. Du skal selv sørge for afmelding af betalingsservice, hvis du har dette tilmeldt.

Følgende oplysninger kan sendes til lg@hspv.dk eller anmeld ejerskifte  her Der vil herefter blive udarbejdet flytteafregning.

  • Købernes navne og gerne cpr. nr./CVR nr.
  • Aflæsningstal på vandmåler
  • Salgsdato

(Der afregnes ikke med lejere)

Har du rettelser eller spørgsmål til opkrævningen, kan vi kontaktes på tlf. 7023 5766 eller du kan sende en mail til lg@hspv.dk

17

jul 2017

Blæsbjergvej i Hedensted - Kloaksanering

Kloaksanering

Den eksisterende fællesledning i vejen er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til at give miljøproblemer i Torup Bæk.

Læs mere her

17

jul 2017

Horsensvej, Nygade, Hedebogade og Løsningvej i Hedensted - Kloaksanering

Kloaksanering

De eksisterende fællesledninger i området er i meget dårlig stand og i regnvejr er fortyndet spildevand fra området medvirkende til, at give miljøproblemer i Torup Bæk.

Læs mere her

24

maj 2017

Min forsyning

Modtag din regning på e-mail

Under Selvbetjening er oprettet et nyt punkt "Min forsyning" her kan du:

  • Tilmelde dig e-regning og få dine regninger på mail
  • Se aflæsninger, forbrug og regninger for de sidste 5 år
  • Få en status på dit forbrug og aconto ved, at indtaste en aktuel aflæsning

Log på med dit kundenummer og fakturanummer (oplysningerne findes på din seneste afregning fra Hedensted Spildevand

15

maj 2017

Vestergade i Løsning

Fornyelse af ledningerne og vejen i Vestergade, Løsning

Idet tillægget til spildevandsplanen er vedtaget, kan arbejdet på Vestergade i Løsning igangsættes.

Arbejdet deles op i 6 etaper, hvor der er opstart på etape 1 dem 15. maj 2017.

Arbejdet igangsættes fra rundkørslen og fortsætter mod Jernbanegade/Nørregade.

Arbejdet forventes at fortsætte frem til ultimo november 2017, med efterfølgende færdiggørelse af beplantning i foråret 2018

Læs mere om projektet og trafikafvikling her

 

Spring til årstal

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her