Spildevandsplan

Spildevandsplanen giver en samlet oversigt over den eksisterende og planlagte spildevandsaktivitet i Hedensted Kommune.

 

Du kan se et udførligt oversigtskort over spildevandsplanen samt hente spildevandsplanen på Hedensted Kommunes hjemmeside.

 

Hent oversigtskort og spildevandsplan her.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER