VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Kloakproblemer

Du ejer selv en del af kloaksystemet, når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen – ligesom døre og vinduer.


Det kan ikke undgås, at der indimellem opstår situationer, hvor kloakken ikke fungerer efter hensigten. Der kan opstå flere kloakproblemer som f.eks. lugt inde og ude, forstoppelse eller overbelastning af systemet. Det er en god ide at starte med at finde ud af om problemet forekommer i den offentlige hovedledning eller i dit eget ledningssystem. Det kan dog være svært at konstatere hvor fejlen ligger.


Hvis rensebrønden er fuld af vand, er det tegn på, at problemet er opstået mellem rensebrønden og vores stikledning. I den situation kan du eller din kloakmester kontakte os på tlf. 7589 5766. Vi tager herefter stilling til, om vi for vores regning vil anmode kloakmesteren om, at spule den offentlige del af kloakken, eller om vi selv vil vurdere, hvilke tiltag der måtte være nødvendige.


Vi må efter gældende regler ikke afholde udgifter, der kan relateres til ejendommens installationer, herunder den private del af stikledningen. Disse udgifter må du selv afholde.


Hvis rensebrønden er tom, så findes tilstopningen på din kloak. I den situation skal du kontakte et spulefirma eller en autoriseret kloakmester for at udbedre problemet.


Hent pjecen “Virker kloakken ikke” hvor du kan finde de nødvendige oplysninger.

 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os