Korning Renseanlæg


Korning Tange 20, 8700 Horsens

Rensning af spildevand ved Korning Renseanlæg foregår med levende organismer/bakterier, det er derfor meget vigtigt at de stoffer der kommer i kloakken, er stoffer der er biologisk nedbrydelige.

Anlægsdata/Afløbskrav

Tekniske data