Ledningsoplysninger

Undgå graveskader

Før du graver i offentlige arealer skal du søge ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret (LER). LER er et landssækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Det er lovpligtigt både at indberette til og forespørge i LER inden gravearbejde.

 

LER formidler kontakten mellem graveaktører og ledningsejere og gør det lettere for entreprenører og andre graveaktører, at undersøge et graveområde og skaffe oplysninger om hvem, der har ledninger i jorden og hvor de ligger, inden de sætter et gravearbejde i gang. LER indeholder ikke oplysninger om ledningers placering, men ledningsejere har 5 dage til at svare på en graveforespørgsel og sende ledningsoplysninger direkte til graveaktøren.

 

LER.dk

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER