Besøg vores renseanlæg

Få en grundig rundtur hos Hedensted Spildevand

Vi modtager meget gerne besøg af skoler, virksomheder og foreninger på vores renseanlæg. Her får de besøgende en grundig gennemgang af renseanlæggene og renseprocesserne, samt hvad vi kan gøre for at få et bedre miljø. Under og efter rundvisningen er der mulighed for spørgsmål.

Efter rundvisningen, som tager 1 time, er vi vært ved en forfriskning.

Vil du gerne høre mere om vores rundvisninger, der som regel foregår mellem kl. 8.00 og 14.30 (aften rundvisning kan også lade sig gøre) eller aftale et besøg på et af vores renseanlæg, kan du kontakte os på tlf. 7674 9283 eller send os en mail på fie@hspv.dk.

 

Se information, tekniske data og udløbsprøveresultater fra de enkelte renseanlæg:

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER