Forstå din regning

Vi har herunder besvaret mange af de spørgsmål der ofte opstår i forbindelse med regningen. Finder du ikke svar på dit spørgsmål herunder, kan du henvende dig til Hedensted Spildevand, på tlf. 7023 5766 eller mail lg@hspv.dk


Hvad indeholder afregningen

Opgørelse for vandafledningsafgift

Her kan du se forbruget af vand, og om du er opkrævet for lidt eller har betalt for meget. Afregningen indeholder ligeledes aconto betaling for første halvår. Har du betalt for meget i året før, bliver det for meget indbetalte fratrukket 1. rate. Dit forbrug i det aktuelle år er sat efter det faktiske forbrug i året før.


Der står udbetales til NemKonto på min afregning

Alle skal have en NemKonto. Det er i din bank, at du har valgt, hvilken konto, der er din NemKonto. Når der står udbetales til NemKonto, er der indbetalt så meget, at 1. rate også er dækket af din indbetaling. Beløbet indsættes på din konto i banken og du skal ikke foretage dig yderligere. Bliver beløbet ikke indsat på din konto, har du ikke tilknyttet en NemKonto. Du skal kontakte banken og herefter give besked til Hedensted Spildevand om, at du nu har oprettet en NemKonto.


Er jeg tilmeldt NETS (PBS)

Er der vedhæftet et girokort på din afregning, er du ikke tilmeldt NETS (PBS). I så fald kan du aflevere girokortet i dit pengeinstitut, tilmelde dig via netbank eller tilmeld dig direkte på Hedensted Spildevands hjemmeside. Hedensted Spildevand kan ikke tilmelde dig.


Hvor har Hedensted Spildevand aflæsningen fra

Enkelte forbrugere har modtaget et aflæsningskort fra Hedensted Spildevand. Langt de fleste aflæsninger modtager Hedensted Spildevand fra de enkelte vandværker.


Hvor ofte bliver der opkrævet

Der opkræves vandafledningsafgift to gange årligt. Årsafregning og 1. aconto til betaling i marts og 2. aconto til betaling i september.


Der er fejl i aflæsningen

Henvend dig til Hedensted Spildevand og årsafregningen kan blive rettet. Har du PBS, skal du selv stoppe betalingen i banken.


Aconto opkrævning skal rettes

Forventes forbruget i aktuelle år væsentligt ændret i forhold til året før, kan aconto opkrævning ændres. Henvend dig til Hedensted Spildevand. Har du PBS, skal du selv stoppe betalingen i banken.


Jeg har udlejet mit hus og vil have afregningen tilsendt til lejer:

Hedensted Spildevand sender ikke afregninger til lejere. Afregningen udstedes til ejer.


Jeg har solgt mit hus

Hedensted Spildevand laver flytteafregninger ved handler, såfremt der modtages besked herom. Det er vigtigt, at vi modtager besked og aflæsning, når du sælger, idet du hæfter for forbruget, indtil flytning er meldt og måleren er aflæst. Det er ofte ejendomsmægleren, der sender disse oplysninger til Hedensted Spildevand. Der skal ligeledes oplyses om købers navn og adresse.


Jeg har ved en fejl indbetalt to gange

Pengene bliver automatisk tilbagebetalt til NemKonto.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER