I boligen

Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at rense dit spildevand så optimalt som muligt.

  • Hæld ikke fedt i køkkenvasken. Brug f.eks. en gammel mælkekarton og smid den i skraldespanden, når fedtet er størknet.
  • Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det skader miljøet.
  • Brug miljøvenlige rengøringsprodukter
  • Dosér vaskemidlerne rigtigt.
  • Undgå skyllemidler og balsam
  • Kom ikke hygiejnebind, vatpinde, engangsbleer, kattegrus og lign. i toilettet.
  • Brug ikke kemikalier til at rense afløb og faldstamme. Hæld i stedet jævnligt kogende vand i afløbet, det kan forebygge dårlig lugt og fedt – og sæbepropper i køkkenfaldstammen.
  • Tagrender bør renses hvert år efter løvfald
  • KUN 3 TING I DIT LOKUM – se video her

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.