VIGTIG INFORMATION – Ved reducering af el-forbruget i Danmark, skal du være forberedt. Læs mere her…

VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

I boligen

Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at sikre, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

  • Hæld ikke fedt i køkkenvasken. Brug f.eks. en gammel mælkekarton og smid den i kraldespanden, når fedtet er størknet.
  • Hæld aldrig maling, terpentin, medicinrester eller andre miljøfarlige stoffer i kloakken. Det skader miljøet.
  • Brug miljøvenlige rengøringsprodukter
  • Dosér vaskemidlerne rigtigt.
  • Undgå skyllemidler og balsam
  • Kom ikke hygiejnebind, vatpinde, engangsbleer, kattegrus og lign. i toilettet.
  • Brug ikke kemikalier til at rense afløb og faldstamme. Hæld i stedet jævnligt kogende vand i afløbet, det kan forebygge dårlig lugt og fedt – og sæbepropper i køkkenfaldstammen.
  • Tagrender bør renses hvert år efter løvfald
  • KUN 3 TING I DIT LOKUM – se video her

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os