Information om takster

Her finder du information om takster og bidrag for spildevand og kloakerede ejendomme. Nærværende takster og bidrag træder i kraft den 1/1-2022 og samtidig ophæves tidligere takstblade. Du kan se sammensætning af taksten her.

Vi opkræver tre slags bidrag for kloakerede ejendomme

  1. Tilslutningsbidrag (Et engangsbidrag, som boligejere eller virksomheder skal betale for at blive tilsluttet kloaksystemerne).
  2. Fast bidrag (Et årligt bidrag).
  3. Vandafledningsbidrag (Et bidrag som afhænger af, hvor meget spildevand man udleder).

Taksterne, for at udlede og få renset spildevand, er fastsat ud fra princippet om, at ”forureneren betaler”. Jo mere man forurener, jo højere er taksten. 

 

For ejendomme der ikke er på vandværk, og ejendomme der ikke er tilsluttet kloaksystemet opkræves

  • Statsafgift på ledningsført vand
  • Statsafgift på spildevand
  • Tømning af septiktanke
  •  

Særligt forurenende virksomheder bliver desuden pålagt ekstra bidrag. Konkurrencestyrelsen fastsætter årligt et loft for den takst, som Hedensted Spildevand og andre lignende virksomheder må opkræve hos borgere og virksomheder.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER