Projekter

Skovvej, 7160 Tørring, Danmark

Skovvej, 7160 Tørring, Danmark

7171 Uldum, Danmark

8762 Flemming, Danmark

Præstelunden, 8722 Hedensted, Danmark

Anemonevej, 8722 Hedensted, Danmark

Højmarksvej, 8723 Løsning, Danmark

Tørring Kloakseparering

Baggrund for projektet  De eksisterende kloakker i Tørring er gamle, og i mange tilfælde ledes regn- og spildevand til samme ledning. Systemet er i dag indrettet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, og når denne mængde overskrides, sker der overløb til Gudenåen. Separatkloakeringen gennemføres for at forbedre kloaksystemets miljøpåvirkning af Gudenåen. Ydermere vil […]

Uldum – Kloakseparering

Uldum – Kloakseparering Senest opdateret 17.01.2024 Informationsmøde omkring etape 4 afholdt den 17. januar 2024 Etape 4 forventes opstartet i juni 2024, og forventes at forløbe frem til juni 2025. Hedensted Kommune og Hedensted Spildevand har afholdt informationsmøde for de direkte berørte borgere den 17. januar 2024 på Uldum kro, med et rigtig flot fremmøde. […]

Hedensted Nord

HEDENSTED NORD – KLOAKSEPARERING VED ANEMONEVEJ M.FL. Separering af en fælleskloakeret del af byen, der har overløb til Torup Bæk Opdateret 02.12.2022 Hedensted Spildevand skal i gang med separatkloakering af 1. del af de områder, der er omfattet af tillæg 45 til spildevandsplanen. Del 1 omfatter Anemonevej, Syrenvej, Irisvej, Bellisvej, Birke Allé, Hyben Allé, Horsensvej […]

Flemming – Hornborg

Separatkloakering Baggrund for projektet Kloakkerne i Flemming og Hornborg er gamle og slidte. Regn- og spildevand ledes i samme ledning, systemet er lavet til at kunne håndtere en vis mængde regnvand, men når denne mængde overskrides, er der overløb af fortyndet spildevand til Hulbæk Mose og Møllebækken. Hvad skal ske Regnvand og spildevand skal skilles, […]

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER