VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Anmeld ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager afregninger ved ejerskifte, såfremt oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af vandmåler samt køber/sælgers adresse og cpr. nr. sendes hertil. 

Du kan udfylde oplysningerne herunder i formularen. 

Har du modtaget en opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Ejeren hæfter for forbruget, indtil flytteoplysninger er sendt hertil. Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

  Fraflytter (sælger)  Tilflytter (køber)

  DØGNVAGTEN

  I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

  TLF: 7020 5766

  Ved forurening, ring 112

  Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

  Har du problemer med kloakken?

  Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

  Spildevand
  Erhverv
  Tømningsordning
  Sikkerhed
  Kundeservice
  Om os