VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Nedættelse af spildevandsafgift

Ansøgning om nedsættelse af spildevandsafgift

Har du haft en rørskade inden for grundskel, er der mulighed for at ansøge om nedsættelse af spildevandsafgiften. Der er en række krav, der skal være opfyldt for, at vi kan behandle din ansøgning:

  • Der skal være tale om brud på en skjult installation  
  • Ledningsbruddet må ikke kunne tilegnes forbrugeren som forsætligt  
  • Der skal fremsendes dokumentation fra en autoriseret VVS-installatør (faktura fra VVS-installatør)
  •  

Nærmere regler for beregning af evt. nedsættelse, se side 2 på ansøgningsskemaet.

Ansøgningsskema – Nedsættelse af spildevandsafgift

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os