VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Afregning

Vandafledningsbidrag (Kloakerede ejendomme)

Der udsendes regninger fra Hedensted Spildevand to gange om året:

  • I februar måned udsendes a conto for perioden 1. januar – 30. juni samt årsafregning for det forgangne år.  
  • I august måned udsendes a conto for perioden 1. juli – 31. december.


Årsafregning og 1. aconto vedlægges som bilag i netbank, hvis du har tilmeldt dig NETS (PBS) eller via e-Boks, hvis du har tilmeldt dig.


2. aconto fremgår af betalingsoversigt for september for kunder, der er tilmeldt betalingsservice. Kunder, der ikke er tilmeldt betalingsservice eller e-Boks modtager opkrævning pr. post og der opkræves et gebyr på 50,00 kr. i 2023.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os