VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Bygherrevejledning

BYGGEMODNING

Når der etableres ny kloak i forbindelse med en byggemodning, kan bygherre indgå en aftale om, at Hedensted Spildevand overtager hovedkloakken og stikledninger frem til skel efter udførelsen.

Hedensted Spildevand stiller en række krav til, hvordan kloakanlægget etableres og registreres, for at det kan godkendes og overtages. Krav til kloakanlæg og registrering samt aftaleforholdet mellem bygherre og HSPV er udførligt beskrevet i HSPV’s Bygherrevejledning og Registreringsvejledning.

Bygherrevejledning samt tilhørende aftaledokumenter; Byggemodningsaftale og Tillægsaftale 1 og 2 hentes som pdf’er hér:

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os