VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer, som er valgt af generalforsamlingen, vælges for den kommunale valgperiode, dog således, at nyvalg til bestyrelsen finder sted på en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes i valgåret efter afholdelse af kommunalvalg, men inden årets udløb. Den siddende bestyrelse fungerer, indtil den nye bestyrelse er valgt.
 
Hedensted Spildevand, er stiftet den 16. december 2009 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2009. I henhold til selskabets vedtægter, ledes selskabet af en bestyrelse på 9 medlemmer, hvoraf generalforsamlingen vælger 7 medlemmer og selskabets forbrugere vælger 2 medlemmer.

Direktør

Ole Pedersen
E-mail: ope@hspv.dk

Formand

Ove Kjærskov Nielsen

E-mail: ove.nielsen@hedensted.dk
(Kommunalbestyrelsesmedlem)

Næstformand

Steen Christensen
E-mail: steen.christensen@hedensted.dk 
(Kommunalbestyrelsesmedlem)     

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Jakob Toftebjerg
E-mail: jakob.toftebjerg@hedensted.dk

Valgt af kommunalbestyrelsen

Peter Svane Knudsen
E-mail: peter.svane@outlook.dk

Bent Alminde
E-mail: b.alminde@me.com

Peter Sebastian Petersen
E-mail: ps@vih.dk

Jesper Flensted
E-mail: jfbif@hotmail.com

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Thorkil Møller Nielsen
E-mail: thor8723@gmail.com

Erling Juul
E-mail: ebjuul@gmail.com

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os