VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Tømningsordning

I maj måned 2023 udsendes årsafregning for 2022 og aconto 2023 for tømning af bundfældningstanke samt statsafgifter på spildevand/vand.

Betalingsfrist er 1. juni 2023.

  • Er du tilmeldt NETS (betalingsservice) vil årsafregning være medsendt som bilag til betalingsoversigten for juni måned.
  • Er du tilmeldt e-Boks, vil du modtage årsafregning i e-Boks.
  • Er du tilmeldt mail, vil du modtage årsafregning via mail.
  • Er du hverken tilmeldt NETS, e-Boks eller mail, vil du modtage årsafregning med girokort pr. post og der opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,00.

Tilmeld dig NETS/e-Boks/mail og undgå gebyr

Du kan tilmelde NETS via din bank eller netbank. Du kan tilmelde e-Boks på www.eBoks.dk 

Du kan få din regning pr. mail. Tilmelding via Hedensted Spildevands hjemmeside

www.hspv.dk   – selvbetjening – min forsyning.

Varsling af tømningstidspunkt/tømningsattest

Du kan pr. SMS/e-mail modtage besked om tømningstidspunkt 1-2 uger forinden tømning samt modtage tømningsattest. For tilmelding skal du bruge den tankkode og ejer kode der står på forsiden af ​​opkrævningen.

Tilmelding til varsling af tømningstidspunkt og tømningsattest.

Yderligere oplysninger om adgangsforhold, ekstra tømning, regulativ for tømning af bundfældningstanke mm

Har du spørgsmål til tømningsordningen, kan du kontakte

FKSSlamson A/S Tlf.: 6342 1027

Telefontid: Mandag – Fredag​​mellem kl. 8.00 – 12.00

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag – Torsdag mellem kl. 9.00 – 14.00 / Fredag​​mellem kl. 9.00 – 12.00
Mail: tn@hspv.dk

Har du spørgsmål til regningen, kan du kontakte

Hedensted Spildevand A/S Tlf. 7023 5766

Telefontid: Mandag – Torsdag mellem kl. 9.00 – 14.00 / Fredag​​mellem kl. 9.00 – 12.00

Mail: tn@hspv.dk 

Renter og gebyrer

Ved for sen betaling beregnes renter i henhold til rentelovens §3.

Ved udsendelse af rykkerskrivelse pålægges gebyr i henhold til rentelovens §9B.

Ejerskifte

Hedensted Spildevand foretager flytteafregninger ved ejerskifte. Oplysninger om overtagelsesdato, aflæsning af måler, købers navn og adresse samt cpr nr. meddeles hertil.

Har du modtaget opkrævning på en ejendom, der er solgt, kan det skyldes, at vi ikke har modtaget oplysninger om ejerskifte.

Hedensted Spildevand afregner IKKE med lejere.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os