VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Testside

Overskrift 1

Hedensted Spildevand har konstateret, at de gamle fællesledninger i Rask Mølle er i en meget dårlig stand, og da vandplanerne samtidig udpeger Møllebækken som et vandløb, hvor der skal ske en forbedring af forholdene, har Hedensted Kommune udarbejdet et forslag til tillæg til kommunens spildevandsplan. Dette forslag er pt. i høring. Forslaget til tillægget overfører størstedelen af det fælleskloakerede kloakopland til planlagt separatkloakeret kloakopland. Under forudsætning af tillæggets vedtagelse,

Overskrift 2

forventes projektet gennemført i 2015 – 2016 (evt. ind i 2017 hvis det bliver hård vinter). Der vil desuden forventeligt i 2017, skulle foretages enkelte tilpasninger, når alle berørte borgere har fået separeret spilde- og regnvandet på egen grund. Borgermøde Rask Mølle skole afholdt 26. november 2014: Hedensted Kommune har holdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandsplanen, og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages. Til dette møde orienterede Hedensted Spildevand om hvordan projektet forestilles gennemført.

Overskrift 3

forventes projektet gennemført i 2015 – 2016 (evt. ind i 2017 hvis det bliver hård vinter). Der vil desuden forventeligt i 2017, skulle foretages enkelte tilpasninger, når alle berørte borgere har fået separeret spilde- og regnvandet på egen grund. Borgermøde Rask Mølle skole afholdt 26. november 2014: Hedensted Kommune har holdt borgermøde, hvor berørte borgere blev orienteret om tillægget til spildevandsplanen, og hvilken betydning tillægget vil have, hvis det vedtages. Til dette møde orienterede Hedensted Spildevand om hvordan projektet forestilles gennemført.

 

BIllede af huset...

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os