VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

VUDP Mikroplast

Måling af mikroplast og mikrogummi i regnvandsbassiner


Formålet med regnvandsbassiner er at opsamle regnvand for at tilbageholde uønskede partikler. Men hvor effektive er bassinerne til at tilbageholde mikroplast og mikrogummi – og hvordan måler vi det overhovedet? Det søger Teknologisk Institut – sammen med Aalborg Universitet samt en række forsyninger og en teknologileverandør – at finde løsninger på i dette todelte projekt, der er støttet af DANVA.

 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os