Presse


07

jan 2016

Tømningsordning - septiktank

Forventet tidspunkt for tømning af septiktank 2016

Det er nu muligt, at se Forventet tømningstidspunkt

Tilmelding til sms/e-mail varsling

Du kan vis sms/e-mail varsling, modtage varsling om tømningstidspunkt samt modtage tømningsattest efter vort besøg. Du kan tilmelde dig her "Varsling af tømningstidspunkter"

11

dec 2015

SPV Beredskab

Adgang til vandberedskabsudstyr

Hos Hedensted Spildevand ønsker vi, at samarbejde på tværs og sikre at vi altid kan håndtere de opgaver som vi bliver stillet overfor med hensyn til håndtering af spildevand og regnvand. Dette gælder også i regnvejr, hvor store nedbørsmængder kan forårsage oversvømmelser i større eller mindre grad. I disse ekstremsituationer kræves der ofte ekstra materiel og udstyr for at kunne løse opgaven. Vi ønsker størst mulig sikkerhed i disse situationer.

Hedensted Spildevand har derfor taget initiativ til, at vi kan hjælpe hinanden, når det gælder, ved at oprette hjemmesiden SPV Beredskab. Du kan læse mere om beredskabet på www.spv-beredskab.dk 

Hvem kan få adgang til SPV Beredskab

  • Brand og Redning i Danmark
  • Forsyningsselskaber

 

DØGNVAGTEN


I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring...

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen.Læs mere her

Separatkloakering

Separatkloakering på din ejendom, er adskillelse af dit regnvand fra dit spildevand.Læs mere her