Juelsminde Renseanlæg

Gludvej 8 B, 7130 Juelsminde

Juelsminde Renseanlæg er et højteknologisk anlæg, der opfylder kravene. Rensning af spildevand foregår med levende organismer/bakterier, det er derfor meget vigtigt at de stoffer der kommer i kloakken, er stoffer der er biologisk nedbrydelige.

 

Anlægsdata/Afløbskrav

 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER