Profil

Om Hedensted Spildevand

 

Fra kommunalt til aktieselskab…

Den 12. juni 2009 vedtog Folketinget Vandsektorloven. Med denne lov er der først og fremmest skabt en klarere rollefordeling mellem de kommunale myndigheder og driften af de kommunalt ejede vand- og spildevandsforsyninger, da disse er blevet organiseret som selskaber.


Loven betyder en mere moderne og effektiv vandsektor, der byder på bedre servicering af borgere og virksomheder.


Hedensted Spildevand blev udskilt fra Hedensted Kommune den 16. december 2009 og overtog i den forbindelse drift og administration af Hedensted Kommunes kloaksystem og renseanlæg. Der blev afholdt stiftende generalforsamling og valg af bestyrelse.


Vores ambition er, at du får en professionel og venlig service. Vi arbejder samtidig på at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene, så de fortsat effektivt og miljøvenligt renser spildevandet – til en fornuftig pris.


1000 kilometer kloakker og fire renseanlæg

Hedensted Spildevand ejer og driver et 1000 kilometer langt kloaknet, som forbinder omkring 20.000 ejendomme og virksomheder. Spildevandet behandles på fire renseanlæg. Vores ambition er, at du får en professionel og venlig service. Vi arbejder samtidig på at modernisere og udvikle kloaksystemet og renseanlæggene.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER