Afgrænsning af skel

Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at sikre, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

Du er som grundejer forpligtiget til at vedligeholde dit eget kloaksystem. Dit kloaksystem er alt hvad der er inde på din grund indtil skel.

I forbindelse med hushandler, kan du som kommende grundejer godt få foretaget en TV-inspektion af kloakrørene, det kan give et billede af hvorledes standen af disse er.

 

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.