VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

Gode råd

  • Hæld aldrig miljøfarligt affald i kloakken. Miljøfarligt affald kan f.eks. være kemikalier, olie og medicinrester. Det skader miljøet, kloakarbejdernes helbred og selve kloaksystemet.

  • Skyl aldrig bleer, bind, vat, kondomer, kattegrus og lignende ud i toilettet. Det kan få toilettet til at stoppe, så ledningerne skal spules.

  • Brug mindre vand. Jo mindre vand du bruger, desto mindre vand skal der ledes igennem kredsløbet fra dit afløb til septiktanken, nedsivningsanlægget eller sivebrønden og tilbage i naturen igen.

  • Undgå fedt, kaffegrums og madrester i vasken. Fedt størkner og får afløbet til at stoppe til. Hvis din vask har en si med små huller, skåner du afløb og kloak, da kartoffelskræller, småsten og andet ikke kan passere hullerne.

  • Plant ikke træer ved kloakken, idet træernes rødder søger vand- og såfremt kloakrørene har mindre revner, vil rødderne ødelægge rørene eller medføre tilstopning.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os