VIGTIG INFORMATION – Læs mere her…

I brønden

Hvordan kan du hjælpe Hedensted Spildevand med at sikre, at udledning af det rensede spildevand sker så hensigtsmæssigt som muligt.

  • Sandfanget i nedløbsbrønde og ved tagnedløb skal renses mindst en gang om året.
  • Fedtbrønd/køkkenbrønd skal jævnligt tilses og renses, så den ikke stopper til.
  • Hold øje med terrænet rundt om brøndene. Hvis jorden sætter sig, er det tegn på fejl i kloakken.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Spildevand
Erhverv
Tømningsordning
Sikkerhed
Kundeservice
Om os