Lugter din kloak

Lugt fra kloakken kan stamme fra mange steder.

Lugter det inde i huset er det sandsynligt, at der er en vandlås der ikke er vand i. Prøv at fylde vand i vandlåsen.

Lugter det fra hovedkloakken, så kan der være en defekt et sted, og derfor bør du kontakte Hedensted Spildevand på 
tlf. 7589 5766. Se yderligere kontakt oplysninger til Hedensted Spildevand.

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER