Information til erhvervsvirksomheder

Denne side henvender sig til erhvervsdrivende virksomheder, som søger information til at tilslutte eller øge afledningen til kloakken.

 

Du hører til i erhvervskategorien, såfremt du udleder andet end almindeligt spildevand fra mennesker.

 

Du kan som virksomhed, der ønsker tilslutning til spildevandssystemet finde oplysninger herom ligesom du som entreprenør, der skal grave i offentlige arealer finder vejledning i at søge gravetilladelse og hente LER-oplysninger i ledningsregistret.

 

Det er Hedensted Spildevands mål, at fremme godt samarbejde mellem virksomhederne og spildevandsselskabet. Virksomhedernes fokus er ofte ikke spildevand, så derfor vil vi som specialister inden for dette område, gerne stå til rådighed med hjælp og vejledning, således at vi i fællesskab kan sikre en effektiv rensning af spildevandet.

 

Arbejder du for Hedensted Spildevand, kan du finde faktureringsoplysninger, CVR nr. m.m. under Kontakt os.

 

Skal du projektere kloakker er det altid en god idé at rette henvendelse til Hedensted Spildevand. Så hjælper vi med oplysninger om stik/skelbrøndes placering og hvad der ellers er af spørgsmål vedr. kloakken. Se endvidere Hedensted Spildevands retningslinjer under Byggemodning.

 

 

LER-oplysninger (Ledningsregistret)

Byggemodning – retningslinjer

DØGNVAGTEN

I tilfælde af uregelmæssigheder vedr. hovedkloak, pumpestationer og renseanlæg, ring…

TLF: 7020 5766

Ved forurening, ring 112

Hedensted Spildevand hæfter ikke for udgifter til en privat antaget kloakmester, medmindre der foreligger forudgående udtrykkelig aftale herom.

Har du problemer med kloakken?

Du ejer selv en del af kloaksystemet når du ejer en ejendom. Vi har erfaret, at kun de færreste er bevidste om, at kloaksystemet er en helt naturlig del af ejendommen. LÆS MERE HER